Let's clean up Europe WebQuest

The change starts with you

De què tracta aquesta WebQuest?

Aquesta WebQuest està adreçada a Cicle Superior de Primària i pretén utilitzar la Llengua Anglesa i les TIC per a treballar continguts actitudinals en relació a la preservació i protecció del medi que ens envoltapromoure l'educació ambiental.

Al llarg del seu desenvolupament es treballen de manera interdisciplinar les àrees de....

01

Llengua Anglesa

02

Coneixement del Medi

03

TIC

río
Image by Noah Buscher
Voluntarios de limpieza